DEN SERBISKE SLAVA

Koinonia – ortodokst akademi

inviterer til foredrag om

den serbiske slavatradisjonen

onsdag, 4. desember 2019, kl. 18:30

i den greske ortodokse kirke,

Thor Olsens gate 9, Oslo

Slava er en form for helgenfeiring som er unik for Serbia. Vi vil få et innblikk i slava-feiringens historie. Hvor lenge har man feiret slava og hvordan ble det bestemt hvilke hellige man skulle feire? Vi får også vite om feiringen i dag og de tradisjoner som hører med.

Foredragsholder er fader Dragan Jovanov. Han er utdannet prest ved det ortodokse teologiske fakultet i Beograd 2009. Han har undervist teologi i Serbia i fem år før han kom til Norge, hvor han nå er prest i den serbiske ortodokse kirke, Hellige Vasilije Ostroski menighet. Fader Dragan er gift og har to barn.

I forkant av foredraget vil det være aftenbønn i Maria Bebudelses gresk ortodokse kirke kl. 18.00.


Enkel bevertning.
Inngangspenger: Kr. 50,- Gratis for akademiets medlemmer