ПАРОХИЈАЛ за 2018-у годину можете уплатити на рачун 3000 18 83948.

Парохијал за породицу са малолетном децом 500 НОК, а за пунолетно лице 300 НОК.

СЛАВА, ЧАСТ И МИР СВАКОМЕ КО ЧИНИ ДОБРО!